Tenis KlubTenisové 
kurty v Bratislave - Mlynskej Doline

 

Ospravedlňujeme sa tenistom, že Tenisové kurty v Mlynskej doline pri vysokoškolských internátoch Mladosť nie sú v prevádzke z dovodu nefunkčnosti systému technickej vody, ktorá služi ako závlaha antukoveho povrchu.